Tarieven gedragstherapie en -advies voor konijnen

Gedragstherapie "Hulp aan Huis" --- 75 euro, excl. reiskosten. Hiervoor ontvang je: een bezoek van 1,5 tot 2 uur aan huis om het gedrag van je konijn(en) te observeren, een uitgebreid rapport waarin de oorzaak van het probleemgedrag uitgebreid wordt toegelicht en waarin je een stappenplan krijgt om het te veranderen, eventueel overleg met je dierenarts, en gedurende 1 jaar de mogelijkheid om opvolgingsconsult van een kwartier te hebben.

Gedragstherapie "Hulp op Afstand - Video" --- 45 euro. Hiervoor ontvang je: een uitgebreide beoordeling van de video-opname(s) van het gedrag waar je een oplossing voor zoekt (totale lengte opnames maximaal 10 minuten), een telefonisch consult van ongeveer 45 minuten, of een beknopt rapport op basis van de verstrekte gegevens waarin de oorzaak van het probleemgedrag wordt toegelicht, mondeling en schriftelijk een stappenplan om het gedrag te veranderen, en gedurende 1 jaar de mogelijkheid om een opvolgingsconsult van een kwartier te hebben.

Telefonisch adviesgesprek "Hulp op Afstand - Telefoon" --- 45 euro. Hiervoor ontvang je: een diepgaand telefoongesprek van ongeveer 45 minuten waarin je alle vragen kunt stellen die je hebt over het gedrag van je konijn(en), mondeling en schriftelijk tips en aanbevelingen krijgt om het ongewenste gedrag te veranderen, plus gedurende 1 jaar de mogelijkheid om een opvolgingsconsult van een kwartier te hebben. Let op: als het om complex gedrag gaat zoals agressie, of als je konijn(en) meerdere gedragsproblemen hebben, dan raad ik aan om voor Gedragstherapie "Hulp aan Huis" te kiezen.

Kort telefonisch adviesgesprek "Hulp op Afstand - Telefoon" --- 22,50 euro. Hiervoor ontvang je: een diepgaand telefoongesprek van 30 minuten waarin je alle vragen kunt stellen die je hebt over het gedrag van je konijn(en) en tips en aanbevelingen krijgt om het ongewenste gedrag te veranderen. Let op: als het om complex gedrag gaat zoals agressie, of als je konijn(en) meerdere gedragsproblemen hebben, dan raad ik aan om voor Gedragstherapie "Hulp aan Huis" te kiezen.

Preventieadvies "Hulp bij Voorbaat" --- 45 euro, excl. reiskosten. Hiervoor ontvang je: een bezoek van een uur aan huis om de situatie bij je thuis te bekijken, direct praktisch advies om problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat je konijn(en) zich optimaal voelt/voelen, gedurende 1 jaar de mogelijkheid om een opvolgingsconsult van een kwartier te hebben.

Algemene tips via het contactformulier, telefoon, WhatsApp, mail, of Facebook Messenger --- GRATIS (voor uitgebreide tips kunnen we beter telefonisch afspreken tegen een tarief van 45 euro/uur - een korter gesprek dan 1 uur kan uiteraard ook)

Voor bezoeken aan huis vraag ik een reiskostenvergoeding van 0,35 euro/km vanaf 5694 SP Son en Breugel.


Lezing over konijnengedrag --- 200 euro voor 1,5-2 uur binnen een straal van 10 km vanaf 5694 SP, Son en Breugel. Daarbuiten vraag ik 35 ct/km reiskosten vanaf datzelfde adres.


Alle hierboven genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Opdrachten worden enkel aanvaard en uitgevoerd conform de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.